De Robert Kraft-zaak onthult hoe de politie in het geheim camera's kan installeren in een privébedrijf (2024)

Robert Kraft case reveals how police can secretly install cameras inside a private business (1)

kijk nu

VIDEO4:1204:12

De politie gebruikt sluip- en kijkbevelen om verborgen camera's in particuliere bedrijven te installeren

CNBC-onderzoeken

De video is in kleur en expliciet.

Het toont uren en uren van mannelijke klanten die seks hebben met masseuses in een massagesalon in Zuid-Florida. De politie installeerde verborgen camera's in het bedrijf om prostitutie op band vast te leggen.

En de politie -actie is legaal.

De beelden, verkregen door CNBC, zijn afkomstig van een onderzoek naar een massagesalon in Zuid-Florida uit 2015, waarbij de politie verborgen camera’s installeerde nadat ze een slotenmaker hadden ingehuurd om het bedrijf binnen te komen om de prostitutie in de kamers vast te leggen. De spa werd later gesloten nadat de politie tientallen klanten had aangeklaagd. De politie kon na het verkrijgen van een speciaal bevel verborgen camera's installeren.

De techniek werd onlangs gebruikt in een ingrijpend onderzoek van mensenhandel in Zuid -Florida, waarin Robert Kraft van New England Patriots tot de aangeklaagde was.In het onderzoek werden verborgen camera's gebruikt om Kraft op video te vangen in de orchideeën van Asia Day Spa in Jupiter, Florida, blijkt uit politiedossiers.Kraft, 77, heeft gepleit niet schuldig aan twee tellingen van verzoek.

Robert Kraft, voorzitter en CEO van New England Patriots

David Paul Morris |Bloomberg |Getty -afbeeldingen

"Van de procureur -generaal van de staat Florida tot andere wetshandhavingsinstanties die contact met ons hebben opgenomen, en ik persoonlijk, de vraag is, hoe in de wereld heb je dit gedaan?"Martin County Sheriff William Snyder vertelde CNBC.

Het antwoord: Gestraagde Notice-zoekbevelen, beter bekend als sluip-en-peekbevelen.

Dankzij de arrestatiebevelen kunnen wetshandhavers in het geheim camera's installeren in particuliere bedrijven om illegale activiteiten te monitoren.

In het onderzoek van mensenhandel dat de politie van Kraft verslankte, heeft de politie van Florida meer dan 300 arrestaties verricht in de provincies Martin, Indian River en Palm Beach.Verborgen camera's werden geïnstalleerd in vijf van de acht onderzochte spa's, zei de politie.

2015 Hidden Camera Police -beelden in een spa in Florida Day

Bron: Video van de politie -surveillance

“Vanaf het begin van het onderzoek was het ons duidelijk dat tenzij we in staat zouden zijn de massagesalon binnen te gaan en daadwerkelijk te zien wat er aan de hand was, we nooit invloed zouden kunnen hebben op wat ik vanaf het begin een reddingsmissie van de vrouwen waarvan we dachten dat ze werden verhandeld', zei Snyder.

Hij zei dat rechercheurs uitgebreid surveillance buiten de spa's hebben uitgevoerd en bewijs verzamelden om een rechter te krijgen om het sneak-and-peek bevel toe te staan.

"Dus als we eenmaal alle informatie hadden, hadden we het bewijs-en we hadden een heuvel van bewijsmateriaal voorafgaand aan de door de rechtbank bevolen toezicht," zei hij."We namen die informatie en gingen naar een rechter ... en er was geen andere manier om dit onderzoek te voltooien zonder het gerechtelijk bevel te hebben. En dus gaf de rechter ons het bevel, we hebben de camera's geïnstalleerd, en als gevolgvond dat het een actieve, voortdurende criminele onderneming was in die massagesalon. "

Detectives van Martin County stelden zich voor als werknemers van andere beroepen om toegang te krijgen tot de massagesalons om verborgen camera's te installeren, zei Snyder.

“Wij zijn niet als wetshandhavingsinstanties tussenbeide gekomen en hebben geen geheime inbraak gepleegd. Alles was een list”, zei hij.

Rechercheurs volgden de video op flatscreen-tv's in een beveiligde kamer in het kantoor van de sheriff.

Details over hoe de politie van Jupiter Orchids of Asia Day Spa binnenging om verborgen bewakingscamera's te installeren, werden onthuld in drie huiszoekingsbevelen met betrekking tot de zaak die vrijdag werd onthuld.

Martin County Sheriff William Snyder

Bron: CNBC

"Er werd een tactische list uitgevoerd bij de doelstellingen om de huidige inzittenden te verwijderen en geheime videobewakingsapparatuur te installeren", aldus de rechtbankdocumenten.Zodra de twee vrouwen in de spa naar buiten gingen, installeerden rechercheurs de bewakingscamera's in vier massagekamers en in de lobby.

De eigenaar van de spa arriveerde bij het bedrijf terwijl de politie de camera's installeerde, zei een van de warrants.Het zei dat de eigenaar kon zien wat er gebeurde, omdat ze haar eigen camera's binnen had geïnstalleerd en ze op haar mobiele telefoon in de gaten hield.

Sneak-and-Peek History

Sneak-and-Peek Warrants worden sinds de jaren zeventig gebruikt.Ze werden geformaliseerd als onderdeel van de USA Patriot Act, die 'een uniform landelijke standaard heeft vastgesteld voor het gebruik van vertraagde Notice-zoekbevelen om een gelijkmatige toepassing van constitutionele waarborgen voor alle Amerikanen te garanderen', aldus een rapport van het ministerie van Justitie in 2004.

Gerechtsgegevens geanalyseerd door CNBC tonen aan dat 46.603 sneak-and-peek warrants landelijk werd verleend tussen 2006 en 2016.

Het gebruik van de warrants is gestaag toenemen, bleek uit de gegevens.In 2006 werden slechts 75 verleende verzoeken uitgegeven.Tegen 2016 was dat aantal gestegen tot 9.140 - meer dan een toename van 12.000 procent.

Florida scoort als nummer zeven voor staten met de meeste zoekbevelen, met een totaal van 1.514 gedurende die periode van 10 jaar.Californië stond bovenaan de lijst, met 5.084.

De cijfers uit 2016 zijn de meest recent beschikbare gegevens, verzameld door het Administratiekantoor van de Amerikaanse rechtbanken.

Mike DeMarcus, eigenaar van Wetshandhaving Training Associates

Bron: CNBC

Mike DeMarcus, een gepensioneerde rechercheur uit Florida die eigenaar is van de in Atlanta gevestigde Law Enforcement Training Associates, zei dat maar heel weinig van de duizenden wetshandhavingspersoneel die zijn instructeurs hebben opgeleid ooit van de sneak-and-peek-bevelen hebben gehoord.

"Van alle mensen die we ooit hebben getraind, hebben we nog nooit een rechercheur van de federale kant of de staatskant gehad die zijn binnengekomen en hebben gezegd dat ze deel uitmaakten van een sneak-and-peek bevel," zei DeMarcus.

Verborgen camera's in een spa zijn zeldzaam

Hij zei dat veel van de in het hele land uitgevaardigde arrestatiebevelen waarschijnlijk werden gebruikt om surveillance-trackers op een voertuig te plaatsen. Uit de gegevens blijkt dat drugsonderzoeken de meeste arrestatiebevelen hebben opgeleverd, terwijl seksuele misdrijven slechts voor een klein bedrag verantwoordelijk zijn. En het gebruik van verborgen camera's in een massagesalon is zelfs nog zeldzamer, zei DeMarcus.

"Wat betreft het feit dat het een woning of een bedrijf is, zul je een paar mensen hebben die experts zijn, voor zover het binnenkomen, en misschien een slotenmaker," zei hij."Het kan een alarmpersoon zijn, die naar binnen moet en een alarm afsluiten, of mogelijk is het een winkel. En als het slot niet kan worden verslagen, moet u mogelijk een raampersoon inhuren om binnen te komen, eenraam en laat het bewakingsteam naar binnen gaan en hun apparatuur installeren. "

Hij zei dat de politie ook over verschillende listigheden beschikt, zoals het leeghalen van een bedrijf vanwege een zogenaamd verdacht pakketje. Dit kan van cruciaal belang zijn bij een onderzoek naar een massagesalon waarbij de werknemers daadwerkelijk op het terrein wonen.

“De video’s of de surveillance zullen aantonen dat het mogelijk alle werknemers zijn. Het kan een van de werknemers zijn”, zei hij. "Maar het gaat de seksuele daad daadwerkelijk vastleggen."

"Deze video's zullen tonen dat prostituties in het bedrijf plaatsvinden. Een verscheidenheid aan verschillende acties," voegde hij eraan toe."Dus de video laat eigenlijk zien dat er seksuele activiteiten plaatsvinden in deze bedrijven."

Priveproblemen

Jonathan Witmer-Rich, hoogleraar rechten aan het Cleveland-Marshall College of Law aan de Cleveland State University, heeft jarenlang onderzoek gedaan naar het zoeken naar uitgestelde notice-zoekbevelen en hun potentiële implicaties.

"Heimelijk zoeken brengt zeker ernstige privacyproblemen met zich mee", zegt Witmer-Rich.

Jonathan Witmer-Rich, hoogleraar rechten in Cleveland-Marshall

Bron: CNBC

Een belangrijk punt van zorg, zei Witmer-Rich, is dat de warrants in strijd zijn met het Vierde Amendement. Dat garandeert Amerikaanse burgers "het recht van mensen om veilig te zijn in hun personen, huizen, papieren en bezittingen, tegen onredelijke huiszoekingen en inbeslagnemingen."

"Alleen het feit dat de overheid in uw huis of in uw bedrijf is, en u weet niet dat ze er zijn, is een echte privacyinvasie," zei Witmer-Rich."Het hele idee van het vierde amendement is dat sommige plaatsen in ons leven, we kunnen ons terugtrekken in ons huizen. We kunnen ontspannen. We kunnen onszelf zijn en de overheid is daar niet in de gaten.verandert echt die calculus. "

Witmer-Rich zei ook dat het gebruik van videobewaking om klanten te vangen die prostitutie, een misdrijf, tangentieel is voor het bewijzen van mensenhandel, een misdrijf.

"Het opnemen van de seksuele handelingen zelf geeft je niet echt het bewijs dat je nodig hebt voor mensenhandel," zei Witmer-Rich.

Hij zei dat het Hooggerechtshof nooit een zaak heeft behandeld over de grondwettigheid van sneak-and-peek-bevelen.

De rechtbank oordeelde echter, in een zaak uit 1979 met betrekking tot de diefstal van gestolen goederen die bedoeld zijn voor de handel tussen staten, dat het betreffende toegang in sommige omstandigheden constitutioneel is.Het vierde amendement verbiedt niet op zichzelf een geheime vermelding die is uitgevoerd om anders legale elektronische bugging -apparatuur te installeren, vond de rechtbank.

De rechtbank oordeelde ook in een drugszaak van 1990 dat het uitstellen van een kennisgeving van een huiszoekingsbevel is toegestaan als er "goede reden" is.

Gebruik van bevolking ondervraagd

John Wesley Hall, een voormalige president van de National Association of Criminal Defense Lawyers, zei dat sluip-en-peekbevelen een waardevol hulpmiddel kunnen zijn, maar dat wetshandhavingsfunctionarissen een sterke zaak nodig hebben om ze te gebruiken.

"Het is echt '1984', behalve dat je niet weet dat de camera er is", zei Hall, die een boek schreef met de titel 'Search and Seizure' en een blog bijhoudt over het Vierde Amendement.

De scène buiten Orchids of Asia Day Spa in Jupiter, Florida, waar New England Patriots-eigenaar Robert Kraft naar verluidt om prostitutie heeft gevraagd, is afgebeeld op 22 februari 2019.

Barry Chin |Boston Globe |Getty -afbeeldingen

In het geval van de orchideeën van Asia Day Spa, vroeg Hall zich af of het gebruik van video -toezicht redelijk was door een juridische norm.Voor het grote publiek is het filmen van iemand in een intieme setting zonder toestemming een misdaad, zei hij.

Hij zei dat meer passend gebruik voor vertraging-notice-zoekbevelen zeer ernstige misdaden zou kunnen zijn-zoals moord of georganiseerde misdaad.Prostitutie is een relatief "lage" misdrijf, zei hij.

"Als een beklaagde op bepaalde plaatsen camera's plaatst, is hij een videovoyeur", zei Hall. "Maar als de regering het doet met een bevelschrift, dan zijn het geen videovoyeurs... zogenaamd."

Vier vrouwen die in de spa's van Martin County werkten, werden gearresteerd, maar konden in aanmerking komen voor speciale visa als slachtoffers van mensenhandel als ze samenwerken met autoriteiten, zei de politie.

De spa -werknemers die werkzaam waren in de orchideeën van Asia Day Spa liepen routinematig van en naar de Publix -supermarkt in het winkelcentrum Strip Mall, dat net zo onopvallend is als elke kust van Zuidoost -Florida.Een werknemer in een van de restaurants in het Strip Mall zei dat de vrouwen zelden of nooit opkeken, alsof ze in een andere wereld waren.

"Ze zagen er ellendig uit", zei de medewerker. "Ze zagen er levenloos uit."

De Robert Kraft-zaak onthult hoe de politie in het geheim camera's kan installeren in een privébedrijf (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 6031

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.