Kun je Fabuloso en Bleach mixen? (2023)

Can You Mix Fabuloso And Bleach? (1)

Fabuloso is dat heerlijke paarse schoonmaakmiddel dat in talloze huizen en bedrijven in het hele land is gebruikt.Het is eigenlijk een kenmerk van mensen die van de bloemenchemische geur van oplosmiddel houden.Soms is Fabuloso alleen niet genoeg om de badkamer schoon te maken.Dus wat gebeurt er dan?Kun je bleekmiddel toevoegen om de resultaten te verbeteren?

Je moet Fabuloso en Bleach nooit mixen, noch moet je proberen bleekmiddel te mengen met Fabuloso -producten.Fabuloso bevat chemicaliën die chloor vrijgeven wanneer bleekmiddel in de mix wordt geïntroduceerd.Puur chloorgas is een potentieel dodelijke long- en oogirriterend.

Wanneer u werkt met het reinigen van oplosmiddelen, is het belangrijk om te onthouden dat het mengen van items ernstig gevaarlijke effecten kan veroorzaken.Laten we eens nader bekijken wat het mixen van deze twee oplosmiddelen kan doen en waarom het slecht is.

Heeft u een meid -service nodig?

Krijg gratis, nul-commitment offertes van professionele aannemers bij u in de buurt.

Can You Mix Fabuloso And Bleach? (2)

Waarom kun je Fabuloso en Bleach niet mixen?

Bleach is een zeer reactieve chemische stof die gemakkelijk toxisch chloorgas kan afgeven wanneer deze wordt gemengd met vele andere reinigingsoplosmiddelen.Helaas bevat Fabuloso chemicaliën die slecht reageren met bleekmiddel.Meer specifiek zal deze combinatie ervoor zorgen dat chloor in de lucht wordt afgegeven.Dit kan je doden, evenals alle huisdieren die je bezit.

Bovendien is het vermeldenswaard dat een mix van bleekmiddel en Fabuloso zijn schoonmaakkracht niet sterker maakt.In feite vermindert het eigenlijk het reinigingsvermogen omdat de chemische reactie de meeste belangrijkste reinigingsoplosmiddelen verwijdert.Dus, hoewel het misschien een goed idee lijkt, is het dat echt niet.

Bevat een fantastische ammoniak?

De meeste mensen gaan ervan uit dat Fabuloso ammoniak bevat vanwege de reactie die het heeft met bleekmiddel.In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, heeft het geen ammoniak.Het is een andere chemische stof die reageert met het bleekmiddel dat ervoor zorgt dat dit het giftige gas vrijgeeft.

Is Fabuloso een veilige reinigingsmiddel?

Hoewel het Bleach niet zo goed omgaat, is Fabuloso een notoir veilige reinigingsmiddel.Het is ammoniakvrij, bleekvrij en heeft een perfecte pH-balans.Het kan dus daadwerkelijk op bijna elk oppervlak worden gebruikt zonder dat het zich bij een fineer opeet of verf kunt maken.

Het is duidelijk dat er nog steeds beperkingen zijn voor de veiligheid.Fabuloso mag bijvoorbeeld nooit worden opgegeten of gedronken door mensen of dieren.Het is een schoonmaakmiddel, geen snack.(Zelfs als het lekker ruikt, moet je het nooit proberen te drinken.)

Op dezelfde manier moet u Fabuloso niet gebruiken als een ontsmettingsmiddel voor wonden.Het is een huid irriterend en het kan eigenlijk bepaalde reacties verergeren.Als je bekend staat om een gevoelige huid, zul je het moeilijk hebben om met een chemische verbranding om te gaan.

Dood Fabuloso ziektekiemen?

Hoewel veel topmerken niet langer de kiem dodende krachten bevatten die ze vroeger hadden, doet Fabuloso dat nog steeds.Fabuloso is klinisch bewezen dat het meer dan 99 procent van de ziektekiemen doden.Het doodt zelfs Covid-19, waardoor het redelijk populair is in artsen en ziekenhuizen van artsen.

Welke oppervlakken mogen niet worden schoongemaakt met Fabuloso?

Fabuloso en Fabuloso compleet zijn beide redelijk populair, tot het punt dat ze bijna worden behandeld als een "remedie" voor het schoonmaken in sommige huishoudens.Dit is echter niet altijd een goed idee.Sommige items kunnen zelfs worden verwoest door Fabuloso erop te gebruiken.Deze onderstaande items zijn met name de moeite waard om te vermijden:

  • Onvoltooid hout.Als uw hout niet is verzegeld en geverfd, zal Fabuloso in het hout zinken.Dit betekent dat je hout misschien doorweekt wordt, dan kromt en dan beschadigd raakt.Zorg er altijd voor dat uw hout is verzegeld met deze reiniger!
  • Gerechten en kookgerei.Hoewel Fabuloso alle ziektekiemen van uw kookgerei krijgt, wordt het niet beoordeeld voor het gebruik van voedsel.Het gebruik van fabuloso op je gerechten kan je ernstig ziek maken, zelfs als je ze heel goed spoelt.Doe het niet.
  • Luchtfrisming.Om mijn begrip zijn er mensen die Fabuloso hebben opgewarmd om de geur in de lucht te geven.Dit is een vreselijk idee, omdat het verwarmen van Fabuloso ervoor zorgt dat je een aantal bijtende oplosmiddelen inhaleert.Het is een serieuze huid, oog en long irriterend.Bovendien zal het je vergiftigen, omdat het een bijtend oplosmiddel is.Als je in een huis bent dat dit deed, zet het fornuis uit, zet de ventilatieopeningen aan en ga onmiddellijk uit.
  • Tapijt.Hoewel Fabuloso heel goed werkt op harde oppervlakken zoals plastic en tegels, is tapijt niet moeilijk.Het is zacht en zal gewoon het paarse spul absorberen.Tenzij je vochtige paarse tapijten wilt, zul je dit niet proberen.* Technisch gezien* Sommige mensen gebruiken het op tapijt met goede resultaten, maar ik zou het nog steeds niet willen.
  • Huid.Gebruik Fabuloso niet om uw huid of de huid van een van uw huisdieren schoon te maken.Gebruik in plaats daarvan een medisch goedgekeurde reinigingsmiddel.

Worden we veel verre gevaren met Bafellif?

Fabuloso is ontworpen om zo veilig te zijn als een industriële reiniger kan zijn.De meeste huiseigenaren kunnen het royaal gebruiken in een huis met huisdieren.Zowel honden als katten kunnen gedijen in gebieden met Fabuloso als schoner.Daarom wordt het vaak gebruikt in Pet Grooming Parlors.

Welke schoonmaker is effectiever, Fabuloso of Pine-Sol?

Dit hangt allemaal af van wie je vraagt, maar de meeste anekdotische ervaringen beweren dat Pine-Sol effectiever is in het snijden van soaproep, vuil en gruis.In eenbelangrijke test, Pine-Sol kwam bovenaan met 74 van de 100 scorepunten in vergelijking met de iets lagere score van Fabuloso.

Het is echter duidelijk dat Fabuloso zijn eigen groep fans heeft.De Spruce noemde het een van de beste all-purpose schoonmakers op de markt en het enorme aantal huisreinigers dat erbij zweert, zegt volumes.In de meeste gevallen zou je Fabuloso moeten kunnen krijgen om je rommel en vlekken op te ruimen zonder een trekhaak.

Heeft u een meid -service nodig?

Krijg gratis, nul-commitment offertes van professionele aannemers bij u in de buurt.

Can You Mix Fabuloso And Bleach? (3)

Gerelateerde Vragen

Waarom heeft Fabuloso zo'n sterke geur?

Als je ooit een vleugje Fabuloso hebt genomen, weet je al hoe krachtig de geur kan zijn.Volgens de website van Fabuloso is dit van ontwerp.Het merk was een van de eersten die uit Zuid -Amerika kwam om daadwerkelijk een nieuwe geur te hebben.

Dit werd gedaan als een manier om te helpen laten zien dat je huis schoon was, in een deel van de wereld waar een fris ruikend huis traditioneel een teken van trots was.De sterke geur stelt mensen in staat om die geurige geur langer te houden, waardoor je schoonmaken meer een 'flex' is.

Hoeveel geuren biedt Fabuloso momenteel?

Het geurbereik van Fabuloso is op dit moment behoorlijk enorm.Het bedrijf biedt momenteel acht verschillende geuren op in zijn oorspronkelijke formule.Af en toe rolt het bedrijf ook geuren van limited edition uit.Dus het gaat erom te weten wat je wilt.Momenteel is hun klassieke paarse lavendelgeur de meest populaire die het bedrijf maakt.

Wordt Fabuloso beschouwd als een groene reiniger?

Fabuloso is een zeer populaire schoner, maar het is niet helemaal groen, per se.Of liever,origineelFabuloso was niet groen.Het bedrijf heeft onlangs besloten om een meer milieuvriendelijke formule uit te brengen voor al hun geuren in de afgelopen jaren.Het is momenteel groen gecertificeerd, hoewel het niet het hoogst scorende product is wat betreft milieuvriendelijkheid.

Als u zich zorgen maakt over het beschadigen van het milieu, is het goede nieuwe dat Fabuloso nog steeds een zeer verantwoordelijke keuze is.Het probleem is dat u mogelijk een nog betere optie kunt vinden door iets te zoeken dat specifiek is ontworpen met minimale impact in het achterhoofd.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5920

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.