Wat is er met Big Chief van Street Outlaws gebeurd? (2023)

• ‘Street Outlaws’ is een Amerikaanse reality-tv-serie die in 2013 in première ging op Discovery Channel
• De serie volgt het illegale straatracecircuit van Oklahoma City
• Justin Shearer, ook wel bekend als ‘Big Chief’, treedt op als presentator van de show en is de grootste ster
• Hij nam tijd vrij van de show om zich op zijn familie en zaken te concentreren, en de geruchten over zijn definitieve vertrek waren vals
• Justin en Shawn Ellington, ook wel bekend als ‘Murder Nova’, kondigden hun scheiding aan van hun mede-eigendom MidWest Street Cars, maar blijven goede vrienden

'Street Outlaws' is een Amerikaanse reality-tv-serie die in juni 2013 in première ging op Discovery Channel. De serie documenteert het zogenaamd illegale straatracecircuit van Oklahoma City, na de hevige concurrentie tussen straatracers die strijden om de top tien plaatsen op de Oklahoma-lijst van elite racers. Van tijd tot tijd zijn er in sommige seizoenen ook racers uit naburige staten zoals Texas en Arizona te zien, maar de belangrijkste focus van de show is altijd gericht gebleven op het racen in Oklahoma.

Momenteel in zijn zeventiende seizoen heeft ‘Street Outlaws’ een grote aanhang onder de kijkers verzameld, en hoewel het het outlaw-aspect van de serie in twijfel trekt, blijft de show een onbetwiste favoriet onder liefhebbers van autoshows over de hele wereld.

In ‘Street Outlaws’ wordt veel geracet, en een gemeenschappelijk kenmerk is ook het kletspraatje tussen de racers, die een gevoel van trots tonen op hun op maat gemaakte straathengels, waardoor kijkers natuurlijk blijven terugkomen voor meer.

Hoewel de focus meestal op de auto’s ligt, heeft de show, volgens de bedoeling van de creatie, ook sterren gecreëerd uit de vele racers die te zien zijn in ‘Street Outlaws’. Toegewijde fans konden ze uiteraard allemaal onthouden, en ze zowel bij naam als bij hun gegeven racenaam kennen, maar zelfs de meest onoplettende kijker zou ‘Big Chief’ kennen.

Justin Shearer, ook wel bekend als ‘Big Chief’, die zowel gastheer is van de show als bemiddelt in de concurrentie tussen de luidruchtige racers, is misschien wel de grootste ster van ‘Street Outlaws’.

Fans en toegewijde kijkers kunnen zich gewoon niet voorstellen hoe de show zonder hem zou zijn. Naast het hosten is Justin ook een van de beste coureurs en vormt hij een hevige concurrentie voor de andere concurrenten.

Sterker nog, ‘Big Chief’ zou kunnen worden beschouwd als de essentiële geest van ‘Street Outlaws’. Als zodanig kun je gemakkelijk begrijpen welke ergernis zijn afwezigheid zou hebben voor de kijkers, die inmiddels gehecht zijn geraakt en eraan gewend zijn geraakt hem in de show te zien. Nog niet zo lang geleden nam Justin enige tijd vrij van de show, en zoals je zou verwachten veroorzaakte dit opschudding onder de kijkers.

Geruchten deden de ronde, sommigen suggereerden dat ‘Big Chief’ de show zou verlaten, terwijl anderen dachten dat hij misschien vrijaf had genomen om naar de afkickkliniek te gaan.

What Happened To Big Chief From Street Outlaws? (1)

Gelukkig hebben we voor de die-hard fans en toegewijde kijkers de eerlijke primeur over wat er werkelijk is gebeurd met ‘Big Chief’, en waarom hij zo plotseling verdween.

Inhoud

  • 1 Een adempauze nemen
  • 2 Waarom splitste hij zich van Shawn?

Een adempauze nemen

Justin, geboren op 9 december 1980 in Louisville, Kentucky, toonde vanaf jonge leeftijd interesse in racen en begon zijn levenslange hobby op negenjarige leeftijd. Onder invloed van zijn vader, die eigenaar was van een autoreparatiewerkplaats, begon Justin te leren over mechanica en auto's rond dezelfde tijd dat hij begon met racen, en met de steun van zijn familie achtervolgde ‘Big Chief’ zijn droom.

Uiteindelijk leverde dit hem een ​​toppositie op op het racecircuit van Oklahoma, wat hem zijn positie als gastheer van ‘Street Outlaws’ opleverde. Justin verscheen vanaf het begin van seizoen één in de show en maakt sindsdien deel uit van de show.

Hoewel dit hem misschien in staat heeft gesteld een schare aanhangers te vergaren en enige bekendheid te verwerven, heeft het ongetwijfeld zijn tol geëist door de jaren heen. Justin verscheen nu acht jaar in ‘Street Outlaws’ en de reden voor zijn afwezigheid in de afgelopen seizoenen was ingegeven door zijn vermoeiende schema.

Hij organiseert niet alleen de race-evenementen, bemiddelt in de competitie en is gastheer van de show, maar Justin doet ook mee aan wedstrijden en beheert zijn eigen autobouwwerkplaats. Nadat geruchten over zijn definitieve vertrek uit de show de fans van streek maakten, corrigeerde Justin snel de verkeerde informatie die op het internet circuleerde. Hij ging naar zijn sociale media-accounts om zijn fans en kijkers van 'Street Outlaws' te informeren dat hij gewoon wat vrije tijd had genomen van de show om ontspan en concentreer u op zowel zijn gezin als de werkplaats.

Zoals je kunt verwachten vereist zo'n hectisch schema vaak compromissen, en helaas leden de zakelijke aspecten van zijn werkplaats onder zijn afwezigheid.

Omdat de show niet zijn enige levensonderhoud is, moest Justin voor dingen dichter bij huis zorgen. Hij brengt ook meer tijd door met zijn vrouw, Alicia Shearer, en hun kinderen, Corbin en Corvil. Wat de geruchten over de afkickkliniek betreft: het lijkt erop dat dit niets anders was dan wilde speculatie. Volgens ‘Big Chief’ zijn de enige verslavingen die hij in zijn leven heeft gehad snelheid, adrenaline en actie met een hoog octaangehalte.

Andere geruchten suggereerden dat de show hem misschien had laten gaan, maar Justin corrigeerde deze geruchten ook en verklaarde dat hij in de volgende seizoenen zal terugkeren. Terwijl hij de geruchten op sociale media besprak, plaatste Justin ook foto's van zijn nieuwste autobouwproject.

Begeleid door een bijschrift dat suggereerde dat hij in de nabije toekomst televisieschermen zou verbranden, spraken fans hun steun en dankbaarheid uit voor zijn terugkeer, in de hoop zijn nieuwe straathengel in actie te zien.

Waarom is hij gescheiden van Shawn?

Fans stelden onlangs nog een vraag over de ontwikkeling van ‘Street Outlaws’ en ‘Big Chief’s racecarrière – zijn scheiding van oude zakenpartner en vriend Shawn Ellington, die misschien het best bekend staat als ‘Murder Nova’.

Lange tijd vermaakte de dynamische samenwerking tussen de twee topconcurrenten fans en kijkers, maar helaas maakten de twee aan het begin van het laatste seizoen bekend dat ze niet langer zouden samenwerken.

Ontzet fans gingen naar de sociale media om hun teleurstelling te uiten en te informeren naar hun motivatie voor de plotselinge breuk.

Bijna negen jaar lang waren Justin en Shawn mede-eigenaar van MidWest Street Cars. Samen bouwden ze enkele van de meest verbazingwekkende straathengels die de straten van Oklahoma sierden.

Hun aankondiging werd, zoals te verwachten was, snel gevolgd door groeiende speculaties en geruchten online. Sommigen suggereerden dat de twee het oneens waren over iets waardoor hun vriendschap uiteenviel, en daarmee ook hun zakelijke relatie. Natuurlijk zijn geruchten, zoals altijd, wilde speculaties, dus via de sociale media corrigeerde ‘Big Chief’ opnieuw de verkeerde informatie. Volgens Justin zijn ze in de loop der jaren simpelweg uit elkaar gegroeid en hebben ze de focus van hun interesses veranderd. Justin besloot zich meer op zijn gezin te concentreren en is sindsdien een nieuwe onderneming begonnen met een andere racer, Phantom.

Zijn nieuwe werkplaats, 187 Customs genaamd, doet min of meer hetzelfde, maar zorgt ervoor dat hij meer tijd thuis kan doorbrengen en zich kan concentreren op zijn racecarrière. Justin verzekerde fans ook dat hij en Shawn, ondanks hun professionele scheiding, goede vrienden blijven.

Ondanks alle geruchten kunnen fans er zeker van zijn dat Justin voorlopig deel zal blijven uitmaken van ‘Street Outlaws’. De show zou immers niet hetzelfde zijn zonder hem, en gezien het feit dat ‘Street Outlaws’ grote verliezen zou kunnen lijden als ‘Big Chief’ ooit zou besluiten dat hij er genoeg van had, lijkt het onwaarschijnlijk dat de show hem zal beëindigen.

Als je gewoon geen genoeg kunt krijgen van straatracen, grote praatjes en brandend rubber, of misschien gewoon een grote fan bent van Justin Shearer, kijk dan gerust naar de nieuwste afleveringen van seizoen zeven van 'Street Outlaws' terwijl ze de straten.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jeremiah Abshire

Last Updated: 21/11/2023

Views: 6358

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jeremiah Abshire

Birthday: 1993-09-14

Address: Apt. 425 92748 Jannie Centers, Port Nikitaville, VT 82110

Phone: +8096210939894

Job: Lead Healthcare Manager

Hobby: Watching movies, Watching movies, Knapping, LARPing, Coffee roasting, Lacemaking, Gaming

Introduction: My name is Jeremiah Abshire, I am a outstanding, kind, clever, hilarious, curious, hilarious, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.